دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۶-۱۸-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

۱۶۱۸۵ : عایقهای حرارتی، به ویژه آنها که میزان جذب آب آنها بالاست، باید در بسته بندیهای مناسب پلاستیکی حمل شوند. هنگام حمل و انبار کردن، نباید بار وارده بر لایه های زیرین سبب تخریب آنها شود.

۲۶۱۸۵ : رطوبت جذب شده درعایق اثر قابل ملاحظه ای در میزان ضریب هدایت حرارتی آن دارد. بنابراین، هنگام حمل و انبارداری عایقهای حرارتی باید، در این مورد تمهیدات لازم در نظر گرفته شود. توصیه میشود مواد و فرآورده های عایق حرارتی در مکانی سرپوشیده و دور از رطوبت و خطر آتش سوزی و با روش مناسب نگهداری شوند.