دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۶-۲۰-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

۱۶۲۰۵ : نانومواد پودری لازم است در محیطهای خشک و دور از رطوبت نگهداری شوند مگر آنکه تولیدکننده صراحتاً رطوبت هوا را در نگهداری این مواد موثر ندانسته باشد.

۲۶۲۰۵ : نانومواد نباید در شرایط دمایی بسیار بالا یا پایین نگهداری شوند مگر آنکه تولیدکننده صراحتا دمای هوا را در نگهداری این مواد موثر ندانسته باشد.

۳۶۲۰۵ : تولیدکننده موظف است تاریخ تولید و انقضای نانومواد را بر روی بسته بندی محصول درج نماید.