دسته‌بندی نشده · تیر ۲, ۱۳۹۹ ۰

۴-۱-۱۰ مشخصات مصالح فولادی

۱۴۱۱۰ : مصالح به کار رفته شامل نیمرخ ها، ورق ها، تسمه ها، میلگردها، پرچ ها، پیچ ها، واشرها، مهره ها، میل مهارها، الکترودها و… باید مطابق با استانداردهای ملّی ایران باشد. در صورتیکه برای بعضی از مصالح استاندارد ایران تهیه نشده باشد، باید یکی از استانداردهای معتبر بین المللی (ترجیحاً استاندارد (ISO را مورد استفاده قرار داد. فهرستی از انواع مصالح فولادی مورد قبول این مبحث در جدول ۱-۴-۱-۱۰ ارائه شده است.

۲۴۱۱۰ : از نظر این مبحث، مدول الاستیسیته (ضریب ارتجاعی) مصالح فولادی (E) مساوی۱۰۵ ×۲ مگاپاسکال در نظر گرفته می شود.

۳۴۱۱۰ : از نظر این مبحث، ضریب پواسون مصالح فولادی (ѵ) مساوی۰.۳ در نظر گرفته می شود.