دسته‌بندی نشده · تیر ۸, ۱۳۹۹ ۰

۲-۲-۶ علایم اختصاری

علایم به کار رفته در روابط این فصل عبارتند از: : Ak بار یا اثر ناشی از حادثه غیر عادی AK

 D: بار مرده : Di وزن یخ

E: بار زلزله طرح

F: بار ناشی از سیال با فشار و ارتفاع حداکثر مشخص : F a بار سیل

H: بار ناشی از فشار جانبی خاک، فشار آب زیرزمینی و یا فشار مواد انباشته شده

L: بار زنده طبقات به جز بام

L o: حداقل بار زنده گسترده یکنواخت

L r: بار زنده بام

R: بار باران

S: بار برف

T: بار خود کرنشی از قبیل اثرات تغییرات دما، نشست پایه ها و وارفتگی

W: بار باد