دسته‌بندی نشده · تیر ۸, ۱۳۹۹ ۰

۳-۳-۶ وزن تأسیسات و تجهیزات ثابت

وزن تأسیسات و تجهیزات ثابت از قبیل لوله ای شبکه آب و فاضلاب، تجهیزات برقی، گرمایشی، تجهیزات تهویه ای و سیستم تهویه مطبوع باید به نحو مناسبی برآورد شده و در محاسبه بارهای مرده منظور شود. چنانچه احتمال اضافه شدن این نوع تجهیزات در آینده وجود داشته باشد وزن آنها نیز باید در نظر گرفته شود.