دسته‌بندی نشده · تیر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱-۶-۶ کلیات

بندهای این فصل بر اساس آمار موجود در منطقه، تاریخچه خسارت های سیل در نزدیکی محل و مطالعات هیدرولوژیکی و مهندسی آب مورد تأیید مراجع ذیصلاح و مراکز دارای صلاحیت قانونی نظیر سازمان هواشناسی کشور و مطابقت تعریف های زیر و مفاهیم آنها با روش های تحلیلی موجود در آیین نامه ها، مدل سازی عددی و یا آزمون آزمایشگاهی (مدل سازی فیزیکی) توصیه شده مجاز و معتبر بین المللی، برای ساختمان ها و سایر سازه ای واقع در یک منطقه ویژه خطر سیل به کار می رود.

در مناطق ویژه خطر سیل لازم است ساختمان توسط یک شمع، پی ستونی و غیره، بالاتر از ارتفاع سیل طرح و در بلندی قرار گیرد و در محدوده ارتفاع سیل طرح از موانعی نظیر دیوارهای فرو ریزشی به منظور ایجاد مسیری آزاد برای عبور موج ها و جریان های سیلابی دارای سرعت بالا از زیر ساختمان استفاده گردد.