دسته‌بندی نشده · تیر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۲-۶-۶ تعریف

۱۲۶۶ دیوار فرو ریزشی

هر نوع دیواری در معرض سیل که به عنوان تأمین کننده تکیه گاه سازه ای لازم برای یک ساختمان یا سازه دیگر نمی باشد و بر حسب شرایط سیل طرح یا سیلی کمتر، طراحی و ساخته شده و به گونه ای فرو خواهد ریخت که هم به سیلاب ها اجازه عبور آزادانه می دهد و هم آسیبی به سازه یا سیستم تکیه گاه پی نمی زند.

 

۲۲۶۶  سیل طرح و ارتفاع سیل طرح

سیلابی که احتمال تجاوز از آن در سال، ۱ درصد (دوره بازگشت ۱۰۰ سال) باشد. ارتفاع این سیلاب که شامل ارتفاع موج ناشی از آن است، به عنوان ارتفاع سیل طرح می باشد.

 

۳۲۶۶ منطقه ویژه خطر سیل

ناحیه در معرض سیل طرح شامل سواحل مجاور آب های آزاد، خطوط ساحلی دریاچه های بزرگ و یا در مواردی که در طول یک سیلاب رودخانه های  طولانی مدت، ساختمان ها و سایر سازه ها به طور مستقیم یا به واسطه لبریز شدن رودخانه ها و مسیل ها، تحت تأثیر موج های پر سرعت و فرسایش ناشی از طوفان ها یا کانون های زلزله قرار دارند. منشاء اصلی سیل در این مناطق، جزر و مدها، طوفان های ساحلی، گردبادها، نوسان های امواج یا سونامی ها است و باید به صورت توأم، میزان عمق آب ساکن سیل، برابر یا بزرگتر از ۶۰۰ میلیمتر و ارتفاع موج شکننده، برابر یا بزرگتر از ۴۵۰ میلیمتر در جریان موجود سیل طرح باشد.