دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

۳-۷-۶ ضریب اهمیت

ضریب اهمیت ساختمان از نظر بار برف از جدول ۲-۱-۶ بدست می آید.