دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

۵-۷-۶ ضریب شرایط دمایی

ضریب شرایط دمایی، Ct، از جدول ۳-۷-۶، با توجه به شرایط مورد انتظار ساختمان در سال های عمر مفید، تعیین می شود.

جدول ۳۷۶ ضریب شرایط دمایی، Ct

 

تمام ساختمان های به جز موارد زیر

۱.۰

سازه هایی که همیشه در دمای کمی بالاتر از صفر درجه سانتیگراد نگهداری می شوند.

۱.۱

سازه ای با زیر بام باز و سازه ای بدون گرمایش

۱.۲

سازه هایی که همیشه دمای آنها زیر صفر درجه نگهداشته می شود

۱.۳