دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۱-۴-۱۰ مقدمه

این فصل به روش های تهیه مصالح، برشکاری، مونتاژ، جوشکاری، حمل، پیش نصب، برپا داشتن، نصب، کارهای تکمیلی جوشکاری و محکم کردن پیچ ها اختصاص دارد.