دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۷-۹-۶ بارگذاری جزیی

اثر وجود یخ بر روی بخشی از سازه و یا عضو باید بررسی شود.