دسته‌بندی نشده · شهریور ۴, ۱۳۹۹ ۰

۴-۵-۱۱ انبارها

۴-۵-۱۱-۱: حداقل ارتفاع در فضاهای انباری که برای مدت طولانی در آنها توقف نمیشود، 2.10 متر است.

۴-۵-۱۱-۲: درصورتیکه تدابیری برای تهویه فضای انباری که برای مدت طولانی در آنها توقف نمیشود، پیش بینی نشده باشد، برروی سطح در، باید شیارهایی جهت ورود و خروج هوا تعبیه گردد.

۴-۵-۱۱-۳: در صورت حضور بلند مدت افراد در انباریهای تخصصی یا حرفه ای و یا استفاده از آن به عنوان فضای اقامت یا اشتغال برخی افراد، باید مقررات مربوط به همان نوع فضاها در خصوص اندازه ها، ارتفاع، تهویه و نورگیری الزامی و… رعایت گردد.

۴-۵-۱۱-۴: رعایت مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان در خصوص حفاظت انبارها در برابر آتش الزامیست.

۴-۵-۱۱-۵: در صورتی که انبار برای نگهداری کالاها و تجهیزات ساختمانی در حین اجرا استفاده شود، رعایت مبحث دوازدهم مقررات ملّی ساختمان الزامیست.