دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۴-۹-۱۱ عایقکاری حرارتی و صرفه جویی در مصرف انرژی

عایقکاری حرارتی پوسته خارجی بنا و دیگر عناصر ساختمانی در انطباق با مبحث نوزدهم مقررات ملّی ساختمان الزامی است.