دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۴-۹-۱۲ نگهداری و دفع زباله

۴-۹-۱۲-۱: در تمام ساختمانها با توجه به نیاز تصرفها باید محلهای نگهداری و دفع زباله به صورتی پیش بینی شود که مشکلاتی از نظر بهداشت و سلامتی برای ساکنان و استفاده کنندگان ایجاد نگردد و از لانه سازی حیوانات و حشرات موذی در این محلها جلوگیری شود.

۴-۹-۱۲-۲: در ساختمان های گروه های 6 تا 8، ایجاد سامانه دفع زباله از داخل طبقات ساختمان، به نحوی که مزاحمت و خطری از نظر بو، آلودگی صوتی (در هنگام جابجایی زباله) و بهداشت برای ساکنان و استفاده کنندگان ایجاد نکند، ضروری است. رعایت ضوابط مربوط به تفکیک زباله، در صورت الزامِ آنها توسط شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، ضروری است.