دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۴-۸ لوله کشی توزیع آب گرم مصرفی

۱۶-۴-۸-۱ لزوم آب گرم مصرفی

الف) در هر ساختمان (یا ملک) که محل سکونت یا اقامت انسان باشد، همه لوازم بهداشتی ای که برای حمام کردن، شستشو، پخت و پز، تمیزکاری، رختشویی و نگهداری ساختمان در آن نصب شده اند باید با آب گرم مصرفی هم تغذیه شوند.

 ۱- در هر ساختمان (یا ملک) که محل سکونت یا اقامت نباشد، ممکن است فقط لوازم بهداشتی مخصوص شستشو و حمام کردن با آب گرم مصرفی تغذیه شوند.

۱۶-۴-۸-۲ دما و فشار کار

الف) حداکثر دمای کار طراحی شبکه لوله کشی آب گرم مصرفی باید 60 درجه سلسیوس باشد.

 ب) حداکثر دمای آب گرم مصرفی لوازم بهداشتی در نقطه خروج آب از شیر، جز در ساختمانهای ویژه، باید برابر ارقام زیر کنترل شود.

– وان                                 49 درجه سلسیوس

 – دوش                              43 درجه سلسیوس

– دستشویی                         43 درجه سلسیوس

– سینک آشپزخانه                 60 درجه سلسیوس

۱- در مواردی که دمای مورد نیاز آب گرم مصرفی کمتر از 60 درجه سلسیوس باشد باید دمای مورد نیاز به کمک شیرهای مخلوط دستی یا خودکار، کنترل شود.

 ۲- در ساختمانهای ویژه، مانند کودکستان، دبستان، خانه سالمندان، ساختمانهای درمانی و موارد مشابه دیگر، که دمای مورد نیاز از ارقام بالا کمتر باشد، باید دمای مورد نیاز به کمک شیرهای مخلوط دستی یا خودکار کنترل شود.

 پ) فشار کار طراحی شبکه لوله کشی آب گرم مصرفی باید دست کم 10 بار باشد.

۱۶-۴-۸-۳ لزوم حفظ دمای آب گرم مصرفی

الف) برای جلوگیری از اتلاف آب، لوله کشی توزیع آب گرم مصرفی باید لوله برگشت داشته باشد تا

 آب گرم مصرفی همواره گردش داشته باشد و دمای آب گرم خروجی به هنگام باز کردن شیرهای برداشت آب از ارقام مقرر شده کمتر نباشد.

۱- ممکن است به جای لوله برگشت، دمای آب لوله کشی توزیع آب گرم مصرفی را با روشهای دیگری (از جمله نصب نوارهای گرم کننده روی خطوط لوله)، در حد مورد نیاز به طور خودکار، کنترل کرد.

 ۲- در صورتی که طول خط لوله توزیع آب گرم مصرفی، از آب گرمکن تا دورترین مصرف کننده، بیش از 30 متر باشد، باید به کمک لوله برگشت، یا روش های دیگر، دمای آب گرم مصرفی داخل لوله را از آب گرمکن تا فاصله 30 متر از دورترین مصرف کننده ها، در حدود ارقام مقرر نگاه داشت.

 ب) اگر مسیر لوله کشی مناسب باشد و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد، ترجیح دارد گردش آب گرم از طریق لوله برگشت تا آب گرمکن بدون نصب پمپ و با استفاده از کاهش وزن مخصوص آب در دمای بالاتر که آب گرم را به سمت بالا میراند، صورت گیرد.

۱- در صورت لزوم باید برای گردش آب در لوله برگشت روی این لوله پمپ نصب شود.

 ۲- در صورت نصب پمپ روی لوله برگشت آب گرم مصرفی باید برای پمپ کلید خودکار یا دستی پیش بینی شود تا در مواقعی که گردش آب گرم مصرفی لازم نباشد، بتوان پمپ را خاموش کرد.

۱۶-۴-۸-۴ عایق کاری

الف) لوله کشی توزیع آب گرم مصرفی، به منظور کاهش اتلاف انرژی، باید برابر الزامات مقرر شده در این قسمت عایق شوند.

ب) در صورت عایق کردن لوله کشی آب گرم مصرفی، عایق کاری لوله ها باید طبق جدول (۱۶-۴-۸-۴) “ب” صورت گیرد.

 

جدول شماره (۱۶-۴-۸-۴) “ب”: حداقل ضخامت عایق لوله های آب گرم مصرفی (میلیمتر)

دمای طراحی

آب گرم مصرفی (°C)

دمای محیط (°C)

قابلیت هدایت گرمایی (W/m.K)

قطر اسمی لوله (میلیمتر)

انشعاب تا 50

تا 25

32 تا 50

65 و بیشتر

تا 60

24

0.034

ضخامت عایق (میلیمتر)

15

15

25

40

 

۱۶-۴-۸-۵ اتصال به لوازم بهداشتی

الف) اتصال لوله آب گرم مصرفی به لوازم بهداشتی که مصرف کننده آب گرم هستند، باید به شیر طرف چپ باشد.

۱۶-۴-۸-۶ آب گرمکن

الف) طراحی و نصب آبگرم کن، مخصوص تولید آب گرم مصرفی مورد نیاز لوازم بهداشتی و دیگر مصرف کننده های آب گرم مصرفی ساختمان، باید با رعایت الزامات مقرر شده در این قسمت از مبحث شانزدهم، و نیز الزامات مقرر شده در “مبحث چهاردهم – تأسیسات مکانیکی ساختمان انجام گیرد.

 ب) ظرفیت ذخیره و ظرفیت ساعتی آب گرمکن باید به اندازه ای انتخاب شود که پاسخگوی مصرف روزانه و نیز حداکثر مصرف ساعتی آبگرم مصرفی مورد نیاز جمعیت ساکن ساختمان باشد.

۱- ظرفیت ذخیره آب گرم کن باید دست کم برای هر واحد مسکونی یک خوابه 75 لیتر، دو خوابه 110 لیتر و سه خوابه 150 لیتر باشد.

 پ) فشار کار

۱- حداکثر فشار کار مجاز آب گرم کن باید دست کم 1035 کیلو پاسکال باشد.

۲- حداکثر فشار کار مجاز آبگرم کن باید در محل مناسب و به صورت با دوام و دائمی روی آن نقش شده باشد.

ت) تخلیه آب گرمکن

 ۱- در پایین ترین نقطه آبگرمکن یا مخزن ذخیره آب گرم مصرفی باید شیر تخلیه، از نوع مورد تأیید، نصب شود.

ث) عایق گرمایی

 ۱- آب گرمکن و مخزن ذخیره آب گرم مصرفی باید با عایق گرمایی در برابر اتلاف انرژی گرمایی حفاظت شود.

۲- ضخامت عایق گرمایی باید طوری انتخاب شود که تلفات انرژی گرمایی از سطوح خارجی آن از 47 وات بر متر مربع بیشتر نباشد. در محاسبه اتلاف انرژی، دمای محیط محل نصب دستگاه نباید از 18 درجه سلسیوس بیشتر گرفته شود.

ج) لوازم ایمنی

 ۱- آب گرمکن باید شیر اطمینان فشار و شیر اطمینان دما، یا شیر ترکیبی فشار – دما، از نوع مورد تأیید داشته باشد.

 ۲- ظرفیت تخلیه شیر اطمینان باید برای ظرفیت گرمایی آب گرمکن مناسب باشد.

۳- شیر اطمینان دما باید حداکثر برای تخلیه در دمای 99 درجه سلسیوس تنظیم شود.

۴- شیر اطمینان فشار باید برای تخلیه مخزن، در فشار کار مجاز حداکثر و یا 1035 کیلو پاسکال در سطح دریا تنظیم شود.

۵- شیر اطمینان باید در قسمت بالای آب گرمکن یا مخزن ذخیره آب گرم مصرفی و در ارتفاع 150 میلیمتر پایینتر از تراز سطح بالای مخزن نصب شود.

 ۶- بین آب گرمکن یا مخزن ذخیره آب گرم مصرفی و شیر اطمینان نباید هیچ شیر دیگری نصب شود.

 ۷- لوله تخلیه شیر اطمینان باید از نوع غیر قابل انعطاف و مناسب برای کار در دمای 99 درجه سلسیوس باشد.

۸- قطر اسمی لوله تخلیه آب از شیر اطمینان باید دست کم برابر قطر دهانه خروجی شیر اطمینان باشد.

 ۹- تخلیه آب در لوله تخلیه شیر اطمینان باید به طور ثقلی انجام گیرد و شیب لوله همواره به طرف نقطه تخلیه باشد. روی این لوله نباید هیچ شیری نصب شود.

۱۰- مسیر لوله تخلیه شیر اطمینان باید طوری انتخاب شود که خروج آب موجب خسارت و خرابی نشود، ایجاد خطر نکند و سر و صدای آن باعث مزاحمت نشود. این لوله باید در برابر احتمال یخ زدن حفاظت شود.

 ۱۱- انتهای لوله تخلیه باید با دهانه باز و بدون دنده، باشد و آب تخلیه شده با فشار جو به نزدیک نقطه تخلیه برسد. اتصال این لوله به شبکه لوله کشی فاضلاب ساختمان باید از نوع غیر مستقیم و با فاصله هوایی صورت گیرد. اتصال مستقیم این لوله به شبکه لوله کشی فاضلاب ساختمان مجاز نیست.

چ) کنترل دمای آبگرمکن

۱- آبگرم کن باید به کنترل خودکار دما مجهز باشد، به طوری که بتوان به کمک آن، دمای آبگرم مصرفی را از حداقل تا حداکثر مورد نیاز تنظیم کرد.

ح) قطع و وصل انرژی

 ۱- اگر آب گرمکن از نوع برقی است باید برای قطع و وصل انرژی ورودی به آن کلید جداگانه و مستقلی پیش بینی شود.

۲- اگر آب گرمکن با شعله مستقیم (سوخت مایع یا گاز) کار میکند باید روی لوله ورودی سوخت به مشعل آن، شیر جداگانه و مستقلی پیش بینی شود.

۳- اگر آب گرمکن انرژی گرمایی خود را از آبگرم کننده یا بخار میگیرد، باید روی لوله آبگرم کننده ورودی به آن، شیر جداگانه و مستقلی پیش بینی شود.