دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۵-۳ انتخاب مصالح

۱۶-۵-۳-۱ کلیات

الف) مصالح لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان باید با رعایت الزامات مندرج در این قسمت از مقررات انتخاب و کنترل شود.

ب) روی هر قطعه از لوله، فیتینگ، سیفون و دیگر اجزای لوله کشی فاضلاب باید مارک کارخانه سازنده، یا استاندارد مورد تأییدی که قطعه مورد نظر بر طبق آن ساخته شده است، به صورت ریختگی، برجسته یا مهر پاک نشدنی نقش شده باشد.

 پ) استفاده از مصالح کارکرده، آسیب دیده یا معیوب مجاز نیست.

 ت) مصالح لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان در هر مورد باید طوری انتخاب شود که در تأمین شرایطی که برای مقاومت هر منطقه از ساختمان در برابر آتش مقرر شده اختلالی ایجاد نکند.

۱۶-۵-۳-۲ شرایط کار

الف) لوله کشی فاضلاب باید در برابر فشار 0.3 بار ( 3 متر ستون آب) ، از داخل و خارج به طور دائم آب بند و گازبند باشد.

 ب) مصالح لوله کشی فاضلاب باید در برابر دمای فاضلاب داخل لوله تا 60 درجه سلسیوس مقاوم باشد.

۱۶-۵-۳-۳ انتخاب لوله و فتینگ

الف) لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه دار

 ۱- لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه دار، که اتصال لوله به لوله یا لوله به فیتینگ در آن از نوع نر و مادگی سرتنبوشهای است، باید طبق یکی از استانداردهای زیر باشد:

ISIRI                   1547       

ANSI/ASTM           A 74

BS 416                 PART 1  

 

۲- فیتینگ باید از استانداردی انتخاب شود که با استاندارد لوله هماهنگ باشد.

 ۳- سطح داخلی فیتینگ نباید برآمدگی، لبه یا تغییر سطح مقطع (جز تبدیل) داشته باشد.

۴- استفاده از لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه دار از استانداردهای دیگر به شرطی مجاز است که از نظر جنس، ضخامت جدار، اندازه ها و نوع اتصال، مشابه استانداردهای مقرر شده و مورد تأیید باشد.

 ب) لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه

۱- لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه، که اتصال لوله به لوله یا لوله به فیتینگ در آن با استفاده از واشر لاستیکی و بست فولادی زنگ ناپذیر و پیچ و مهره انجام میگیرد، باید طبق یکی از استانداردهای زیر باشد:

ISIRI              2367

DIN               19522 PART 1, PART 2

ISO              6594

۲- فیتینگ باید از استانداردی انتخاب شود که با استاندارد لوله هماهنگ باشد.

۳- سطح داخلی فیتینگ نباید برآمدگی، لبه، یا تغییر سطح مقطع (جز تبدیل) داشته باشد.

۴- سطح دهانه فیتینگ و قطر خارجی آن باید با دهانه لوله کاملاً برابر باشد تا امکان آب بندی کامل فراهم شود.

۵- استفاده از لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه از استانداردهای دیگر به شرطی مجاز است که از نظر جنس، ضخامت جدار، اندازه ها و نوع اتصال مشابه استانداردهای مقرر شده و مورد تأیید باشد.

 پ) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید (PVC)

۱- لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید (PVC) باید از نوع سخت و طبق یکی از استانداردهای زیر باشد:

EN                             1329 PART 1 , PART 2 , PART 3

ANSI / ASTM               D2665 

ISO                              3633

 ۲- در استاندارد EN 1329 لوله های با علامت “B” برای نصب در طبقات ساختمان، لوله های با علامت “D” برای دفن در خاک و لوله های با علامت “BD” برای نصب در طبقات

 ۳- در استاندارد ISO 3633 لوله های با علامت””A برای لوله کشی آب باران و هواکش فاضلاب، و لوله های با علامت “B” برای لوله کشی فاضلاب، هواکش فاضلاب و آب باران اختصاص دارند.

۴- فیتینگ باید از استانداردی انتخاب شود که با استاندارد لوله هماهنگ باشد.

 ۵- سطح داخلی فیتینگ نباید برآمدگی، لبه، یا تغییر سطح مقطع (جز تبدیل) داشته باشد.

  ۶- استفاده از لوله و فیتینگ (PVC) از استانداردهای دیگر به شرطی مجاز است که از نظر جنس، ضخامت جدار، اندازه ها و نوع اتصال مشابه استانداردهای مقرر شده و مورد تأیید باشد.

 ت) لوله و فیتینگ پلی اتیلن (PE)

 ۱- لوله و فیتینگ پلی اتیلن با چگالی بالا باید طبق یکی از استانداردهای زیر باشد:

EN                             1329 PART 1 , PART 2 , PART 3   

ANSI / ASTM               D2665 

ISO                            3633    

۲- در استاندارد EN 1329 لوله های با علامت “B” برای نصب در طبقات ساختمان، لوله های با علامت “D” برای دفن در خاک و لوله های با علامت “BD” برای نصب در طبقات

 ۳- در استاندارد ISO 3633 لوله های با علامت””A برای لوله کشی آب باران و هواکش فاضلاب، و لوله های با علامت “B” برای لوله کشی فاضلاب، هواکش فاضلاب و آب باران اختصاص دارند.

۴- فیتینگ باید از استانداردی انتخاب شود که با استاندارد لوله هماهنگ باشد.

 ۵- سطح داخلی فیتینگ نباید برآمدگی، لبه، یا تغییر سطح مقطع (جز تبدیل) داشته باشد.

۶- استفاده از لوله و فیتینگ (PVC) از استانداردهای دیگر به شرطی مجاز است که از نظر جنس، ضخامت جدار، اندازه ها و نوع اتصال مشابه استانداردهای مقرر شده و مورد تأیید باشد.

 ت) لوله و فیتینگ پلی اتیلن (PE)

 ۱- لوله و فیتینگ پلی اتیلن با چگالی بالا باید طبق یکی از استانداردهای زیر باشد:

EN                1519 PART 1 , PART 2

ISO              8770

۲- در استاندارد EN 1519، لوله های با علامت “B” برای نصب در طبقات ساختمان و لوله های با علامت “BD” برای نصب در طبقات ساختمان و نیز دفن در خاک (در زیر کف پایین ترین طبقه ساختمان) اختصاص دارند.

۳- فیتینگ باید از استانداردی انتخاب شود که با استاندارد لوله هماهنگ باشد.

۴- سطح داخلی فیتینگ نباید برآمدگی، یا تغییر سطح مقطع (جز تبدیل) داشته باشد.

 

۵- استفاده از لوله و فیتینگ پلی اتیلن از استانداردهای دیگر به شرطی مجاز است که از نظر جنس، ضخامت جدار، اندازه ها و نوع اتصال مشابه استانداردهای مقرر شده و مورد تأیید باشد.

ث) لوله و فیتینگ پلی پروپیلن (PP)

۱- لوله و فیتینگ پلی پروپیلن که اتصال لوله به لوله یا لوله به فیتینگ در آن از نوع نر و مادگی و به کمک حلقه لاستیکی است، باید طبق استانداردهای زیر باشد:

 EN      1451 PART 1

 EN       1451 PART 2

 ۲- در استاندارد EN 1451 لوله های با علامت “B” برای نصب در طبقات ساختمان، لوله های با علامت “BD” برای نصب در طبقات ساختمان یا دفن در خاک اختصاص دارند.

۳- فیتینگ باید از استانداردی انتخاب شود که با استاندارد لوله هماهنگ باشد.

۴- حلقه لاستیکی باید در برابر اثر فاضلاب مقاوم باشد.

۵- سطح داخلی فیتینگ نباید برآمدگی، لبه، یا تغییر سطح مقطع (جز تبدیل) داشته باشد.

۶- استفاده از لوله و فیتینگ پلی پروپیلن از استانداردهای دیگر به شرطی مجاز است که از نظر جنس، ضخامت جدار، اندازه ها و نوع اتصال مشابه استانداردهای مقرر شده و مورد تأیید باشد.

ج) لوله و فیتینگ فولادی گالوانیزه

۱- لوله و فیتینگ فولادی گالوانیزه باید طبق یکی از استانداردهای زیر باشد:

ISIRI       423

ISO          65

EN           10255

۲- کاربرد لوله های فولادی گالوانیزه در خاک (زیر کف پایین ترین طبقه یا در محوطه) مجاز نیست.

۳- فیتینگ باید از استانداردی انتخاب شود که با استاندارد لوله هماهنگ باشد.

 ۴- سطح داخلی فیتینگ نباید برآمدگی، لبه، یا تغییر سطح مقطع (جز تبدیل) داشته باشد.

۵- استفاده از لوله و فیتینگ فولادی گالوانیزه از استانداردهای دیگر به شرطی مجاز است که از نظر جنس ضخامت جدار، اندازه ها و نوع اتصال مشابه استانداردهای مقرر شده و مورد تأیید باشد.