دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۶-۴ اجرای لوله کشی

الف) اجرای لوله کشی هواکش فاضلاب باید طبق الزامات مندرج در این قسمت از مقررات باشد.

 ب) اجرای لوله کشی باید توسط کارگران آموزش دیده و ماهر صورت گیرد و از طرف کارشناسان موسسات مسئول نظارت و سرپرستی شود.

پ) لوله کشی باید با توجه به صرفه جویی در مصالح و دستمزد، حفاظت در برابر خرابی، آسیب دیدگی، خوردگی، یخبندان و تراکم هوا اجرا شود.

۱۶-۶-۴-۲ رعایت نکات اجرایی

الف) در جریان نصب لوله و دیگر اجزای لوله کشی باید مواظب بود که داخل لوله ها و فیتینگها از ذرات فلز، ماسه، خاک، مواد آب بندی و مانند اینها کاملاً پاک باشد.

ب) در لوله کشی فولادی گالوانیزه خم کردن لوله مجاز نیست. باید از زانوهای فولادی گالوانیزه (چدن چکشخوار یا فولادی)، با اتصال دنده ای، استفاده شود.

۱- در اتصال دنده ای، مواد آب بندی فقط باید روی دنده های خارجی اضافه شود.

 پ) اتصال لوله هواکش به شاخه افقی فاضلاب باید با زاویه 45 درجه نسبت به سطح افق، یا بزرگتر باشد.

ت) آب بندی و گازبندی

 ۱- اتصال لوله و فیتینگ در لوله کشی هواکش فاضلاب باید به ترتیبی صورت گیرد که در برابر فشار آزمایش پس از نصب آب بند و گازبند باشد.

 ج) مسیر لوله ها

 ۱- مسیر عبور لوله ها باید تا ممکن است مستقیم و ساده باشد و در هر مورد کوتاهترین مسیر انتخاب شود.

 ۲- لوله ها باید تا ممکن است به موازات سطوح دیوارها و کف و سقف ساختمان نصب شوند.

۳- لوله های روکار باید به موازات سطوح دیوارها، کف و سقف ساختمان نصب شوند و با بست در محل خود محکم و ثابت باقی بمانند.

 ۴- در عبور از دیوار، کف و سقف ساختمان باید فضای اطراف لوله در هر دو طرف کاملاً با مصالح ساختمانی مناسب پر شود. اگر لوله از فضای تر عبور میکند، دور لوله در محل عبور با مواد آب بند حفاظت شود.

 ۵- اطراف انتهای بالایی لوله قائم هواکش، که از دیوار خارجی یا بام عبور میکند، باید در برابر نفوذ هوای خارج و رطوبت به داخل ساختمان حفاظت شود. اطراف این لوله باید با ورق مسی یا مصالح مناسب دیگر به ترتیبی پوشانده شود که از نفوذ آب باران و برف، از درز بین مصالح ساختمانی و لوله، جلوگیری شود.

 ۶- در عبور لوله از دیوار، کف و سقف باید مقررات آتش سوزی مربوط به این اجزای ساختمان، در مورد فضای دور لوله، نیز رعایت شود و دور لوله با مواد مقاوم در برابر آتش پر شود.