دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۷-۲ جنس و ساخت

۱۶-۷-۲-۱: لوازم بهداشتی باید از مصالح چگال، بادوام و در برابر آب نفوذناپذیر ساخته شود.

الف) سطوح داخلی و خارجی لوازم بهداشتی باید صاف و بدون منفذ باشد و پس از نصب، قسمتهایی از این سطوح بی جهت پنهان نشود و یا توکار قرار نگیرد.

۱۶-۷-۲-۲: روی هر یک از لوازم بهداشتی، شیرها و دیگر متعلقات آنها باید مارک کارخانه سازنده، یا استاندارد مورد تأییدی که ساخت بر طبق آن صورت گرفته است، به صورت ریختگی، برجسته، یا مهر پاک نشدنی نقش شده باشد.

۱۶-۷-۲-۳: استفاده از لوازم بهداشتی کار کرده و دست دوم، آسیب دیده و معیوب مجاز نیست.

۱۶-۷-۲-۴: لوازم بهداشتی، شیرها و دیگر متعلقات آنها باید، از نظر جنس، ساخت، اندازه ها و آزمایش مطابق یکی از استانداردهای جدول شماره (۱۶-۷-۲-۴) باشد.

 الف) انتخاب لوازم بهداشتی از استانداردهای دیگر به شرطی مجاز است که مشابه یکی از استانداردهای جدول شماره (۱۶-۷-۲-۴) و مورد تأیید باشد.

 

جدول شماره (۱۶-۷-۲-۴) : استانداردهای ساخت و آزمایش لوازم بهداشتی

نوع

جنس

شماره استاندارد

ISIRI

DIN-EN

BS-EN

BS

دستشویی

چینی

696

31-14688

1188-3402

توالت غربی

چینی

696

33-34-997

3402

توالت شرقی

چینی

696

فلاش تانک

1125

شیر فلوتوری

1212

زیردوشی

پلیمری

3647

249-251

251

سردوش

نیکل کرم

6680

1112

1112

6340-4

شیلنگ دوش

نیکل کرم

6681

1113

1113

6340-4

وان

پلیمری

3261

198

وان

چدنی لعابدار

232

232

وان

فولادی لعابدار

232

232

سینک

فولادی زنگ ناپذیر

13310

13310

سینک

سفالی

1206

پیسوار

چینی

696

13407

5520

پیسوار

فولادی زنگ ناپذیر

4880-1

آبخوری

2526

کاهنده جریان

نیکل کرم

6678

246

شیر مخلوط

نیکل کرم

6679

1286