دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

پ ۱-۲ تعیین حداکثر مصرف لحظه ای آب

پ ۱-۲-۱ حداکثر مصرف لحظه ای هر یک از لوازم بهداشتی با واحد S.F.U مشخص میشود.

پ ۱-۲-۲ حداکثر مصرف لحظه ای هر یک از لوازم بهداشتی بر حسب واحد S.F.U در جدول پ ۱-۲-۲ داده شده است.

 

جدول پ ۱-۲-۲ مقدار S.F.U برای لوازم بهداشتی مختلف

لوازم بهداشتی

نوع تصرف، سکونت یا اشغال

نوع کنترل

مقدار S.F.U

 

سرد

 

گرم

کل

توالت

عمومی

فلاش والو  1/4 1  

10

 

10

توالت

عمومی

فلاش تانک

5

 

5

پیسوار

عمومی

فلاش والو “1

(25.4 mm)

10

 

10

پیسوار

عمومی

فلاش والو 3.4

(19 mm)

5

 

5

پیسوار

عمومی

فلاش تانک

3

 

3

دستشویی

عمومی

شیر

1.5

1.5

2

وان

عمومی

شیر

3

3

4

دوش

عمومی

شیر مخلوط

3

3

4

سینک عمومی

ادارات ، غیره

شیر

2.25

2.25

3

سینک آشپزخانه

هتل، رستوران

شیر

3

3

4

آبخوری

ادارات ، غیره

شیر (9.52 mm) 3.8″

0.25

 

0.25

توالت

خصوصی

فلاش والو   1/4 1  

6

 

6

توالت

خصوصی

فلاش تانک

2.2

 

2.2

دستشویی

خصوصی

شیر

0.5

0.5

0.7

وان

خصوصی

شیر

1.0

1.0

1.4

دوش

خصوصی

شیر مخلوط

1.0

1.0

1.4

سینک آشپزخانه

خصوصی

شیر

1.0

1.0

1.4

سینک رختشویی

خصوصی

شیر

1.0

1.0

1.4

لوازم بهداشتی یک حمام کامل

خصوصی

فلاش والو

6

1.5

7

لوازم بهداشتی یک حمام کامل

خصوصی

فلاش تانک

2.7

1.5

3.6

ماشین ظرفشویی

خصوصی

اتوماتیک

1.4

1.4

ماشین رختشویی 3.6 کیلوگرم

خصوصی

اتوماتیک

1

1

1.4

ماشین رختشویی 3.6 کیلوگرم

عمومی

اتوماتیک

2.25

2.25

3

ماشین رختشویی 7.3 کیلوگرم

عمومی

اتوماتیک

3

3

4