دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

پ ۱-۴ افت فشار در طول لوله

 پ ۱-۴-۱ فشار شبکه آب مصرفی قبل از کنتور آب باید نیازهای زیر را تامین کند:

 – افت فشار در کنتور آب؛

 – اختلاف فشار ناشی از اختلاف ارتفاع تراز نصب کنتور و بالاترین نقطه شبکه لوله کشی آب ساختمان؛

– افت فشار در لوله ها با توجه به روش محاسبه مقدار جریان در پ (۱-۳)؛

 – حداقل فشار مورد نیاز در پشت شیرهای برداشت آب؛

– افت فشار در فیتینگها و شیرها و دیگر اجزای لوله کشی.

 

جدول پ ۱-۳-۲ تعیین مقدار جریان آب

حداکثر محتمل مقدار جریان آب بر اساس S.F.U

سیستمهایی که عمدتا با فلاش تانک کار میکنند

سیستمهایی که عمدتا با فلاش والو کار میکنند

S.F.U

مقدار جریان

مقدار جریان

مقدار جریان

گالن در دقیقه

لیتر در ثانیه

گالن در دقیقه

لیتر در ثانیه

1

3

0.19

2

5

0.31

3

6.5

0.40

4

8

0.50

5

9.4

0.59

5

15

0.95

6

10.7

0.67

6

17.4

1.10

7

11.8

0.74

7

19.8

1.24

8

12.8

0.80

8

22.2

1.40

9

13.7

0.86

9

24.6

1.50

10

14.6

0.92

10

27

1.70

11

15.4

0.97

11

27.8

1.74

12

16

1.00

12

28.6

1.80

13

16.5

1.03

13

29.4

1.85

14

17

1.07

14

30.2

1.90

15

17.5

1.10

15

31

1.95

16

18

1.13

16

31.8

2.00

17

18.4

1.13

17

32.6

2.05

18

18.8

1.18

18

33.4

2.10

19

19.2

1.20

19

34.2

2.15

20

19.6

1.23

20

35

2.20

25

21.5

1.35

25

38

2.40

30

23.3

1.46

30

42

2.64

35

24.9

1.56

35

44

2.77

40

26.3

1.65

40

46

2.90

45

27.7

1.74

45

48

3.00

50

29.1

1.83

50

50

3.15

 

ادامه جدول پ ۱-۳-۲ تعیین مقدار جریان آب

حداکثر محتمل مقدار جریان آب بر اساس S.F.U

سیستمهایی که عمدتا با فلاش تانک کار میکنند

سیستمهایی که عمدتا با فلاش والو کار میکنند

S.F.U

مقدار جریان

مقدار جریان

مقدار جریان

گالن در دقیقه

لیتر در ثانیه

گالن در دقیقه

لیتر در ثانیه

60

32

2.01

60

54

3.40

70

35

2.20

70

58

3.65

80

38

2.4

80

61.2

3.85

90

41

2.58

90

64.3

4.05

100

43.5

2.74

100

67.5

4.25

120

48

3.00

120

73

4.60

140

52.5

3.30

140

77

4.85

160

57

3.60

160

81

5.10

180

61

3.84

180

85.5

5.40

200

65

4.09

200

90

5.67

225

70

4.41

225

95.5

6.01

250

75

4.72

250

101

6.35

275

80

5.04

275

104.5

6.60

300

85

5.35

300

108

6.80

400

105

6.61

400

127

8.00

500

124

6.61

500

143

9.00

750

170

10.7

750

177

11.15

1000

208

13.1

1000

208

13.1

1250

239

15.05

1250

239

15.05

1500

269

17.00

1500

269

17.00

1750

297

18.7

1750

297

18.70

2000

325

20.47

2000

325

20.47

2500

380

24.00

2500

380

24.00

3000

433

27.27

3000

433

27.27

4000

525

33.00

4000

525

33.00

5000

593

37.35

5000

593

37.35

 

پ ۱-۴-۲ افت فشار در کنتور آب

پ ۱-۴-۲-۱ در شکل پ ۱-۴-۲ (IP) افت فشار کنتور آب از نوع دیسکی بر حسب پوند بر اینچ مربع برای هر مقدار جریان آب بر حسب gpm و در شکل پ ۱-۴-۲ (SI) افت فشار کنتور بر  حسب کیلوپاسکال برای هر مقدار جریان آب بر حسب لیتر در ثانیه نشان داده شده است. در صورتی که کنتور از نوع دیگر باشد، باید از منحنی افت فشار مخصوص آن استفاده شود.

 

شکل پ ۱-۴-۲ (IP) افت فشار در کنتور نوع دیسکی بر حسب پوند بر اینچ مربع

 

شکل پ ۱-۴-۲(SI)  افت فشار در کنتور نوع دیسکی بر حسب کیلوپاسکال

پ ۱-۴-۳ فشار استاتیک ناشی از ارتفاع ساختمان، از اختلاف ارتفاع تراز نصب کنتور آب و بالاترین نقطه شبکه لوله کشی آب ساختمان بدست می آید. این اختلاف ارتفاع را، در صورتی که بر حسب متر در دست باشد، باید به پوند بر اینچ مربع تبدیل کرد.

پ ۱-۴-۴ حداقل فشار آب خروجی، که در دورترین و بالاترین شیر مورد نیاز است، بر حسب نوع لوازم بهداشتی متفاوت است. جدول (۱۶-۴-۳-۵) “ب” حداقل فشار آب مورد نیاز در خروج از شیر لوازم بهداشتی مختلف را نشان می دهد.

پ ۱-۴-۵ افت فشار در فیتینگها و شیرها

پ ۱-۴-۵-۱ برای ساده کردن محاسبات، افت فشار در فیتینگها و شیرها به طول لوله هم ارز آنها تبدیل میشود.

پ ۱-۴-۵-۲ جدول پ ۱-۴-۵-۲ طول لوله هم ارز فیتینگها و شیرها در لوله کشی فولادی گالوانیزه را بر حسب فوت نشان میدهد.

 

جدول پ ۱-۴-۵-۲ طول لوله هم ارز فیتینگها و شیرها در لوله کشی فولادی گالوانیزه بر حسب فوت

فیتینگ یا شیر

قطر لوله (اینچ)

1/2″

3/4″

1″

1 1/4″

1 1/2″

2″

2 1/2″

3″

زانوی 45°

1.2

1.5

1.8

2.4

3.0

4.0

5.0

6.0

زانوی 90°

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

7.0

8.0

10.0

سه راهی

0.6

0.8

0.9

1.2

1.5

2.0

2.5

3.0

سه راهی انشعاب

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

10.0

12.0

15.0

شیر کشویی

0.4

0.5

0.6

0.8

1.0

1.3

1.6

2.0

شیر تنظیم

0.8

1.1

1.5

1.9

2.2

3.0

3.7

4.5

شیر تخلیه سماوری

0.8

1.1

1.5

1.9

2.2

3.0

3.7

4.5

شیر یک طرفه

5.6

8.4

11.2

14.0

16.8

22.4

28.0

33.6

شیر کف فلزی

15.0

20.0

25.0

35.0

45.0

55.0

65.0

80.0

شیر گوشه ای

8.0

12.0

15.0

18.0

22.0

28.0

34.0

40.0

 

پ ۱-۴-۵-۳ جدول پ ۱-۴-۵-۳ طول لوله هم ارز فیتینگها و شیرها در لوله کشی فولادی گالوانیزه را بر حسب متر نشان میدهد.

 

جدول پ ۱-۴-۵-۳ طول لوله هم ارز فیتینگها و شیرها در لوله کشی فولادی گالوانیزه بر حسب متر

فیتینگ یا شیر

قطر اسمی لوله (میلیمتر)

15

20

15

32

40

50

65

80

زانوی 45°

0.36

0.45

0.54

0.73

0.91

1.21

1.52

1.82

زانوی 90°

0.60

0.76

0.91

1.21

1.52

2.13

2.43

3.04

سه راهی

0.18

0.24

0.27

0.36

0.45

0.60

0.76

0.91

سه راهی انشعاب

0.91

1.21

1.51

1.82

2.13

3.04

3.65

4.57

شیر کشویی

0.12

0.15

0.18

0.24

0.30

0.39

0.48

0.60

شیر تنظیم

0.24

0.33

0.45

0.57

0.67

0.91

1.12

1.37

شیر تخلیه سماوری

0.24

0.33

0.45

0.57

0.67

0.91

1.12

1.37

شیر یک طرفه

1.70

2.56

3.41

4.26

5.12

6.82

8.53

10.24

شیر کف فلزی

4.57

6.09

7.62

10.66

13.71

16.76

19.81

24.38

شیر گوشه ای

2.43

3.65

4.57

5.48

6.70

8.53

10.36

12.19

 

پ ۱-۴-۵-۴ جدول زیر طول لوله هم ارز فیتینگها و شیرهای مسی را بر حسب فوت میدهد.

 

جدول پ ۱-۴-۵-۴ طول لوله هم ارز فیتینگ ها و شیرها در لوله کشی مسی بر حسب فوت

فیتینگ یا شیر

قطر اسمی لوله (اینچ)

1/2 “

3/4 “

1″

1 1/4 “

11/2 “

2 “

2 1/2 “

3 “

زانوی 45° (چکش خوار)

0.5

0.5

1.0

1.0

2.0

2.0

3.0

4.0

زانوی 90°(چکش خوار)

0.5

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

سه راهی (چکش خوار)

0.5

0.5

0.5

0.5

1.0

1.0

2.0

 

سه راهی انشعاب (چکش خوار)

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

7.0

9.0

 

زانوی 45° (ریخته)

0.5

1.0

2.0

2.0

3.0

5.0

8.0

11.0

زانوی 90° (ریخته)

1.0

2.0

4.0

5.0

8.0

11.0

14.0

18.0

سه راهی (ریخته)

0.5

0.5

5.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

سه راهی انشعابی (ریخته)

2.0

3.0

5.0

7.0

9.0

12.0

16.0

20.0

شیر کف فلزی

 

 

 

53.0

66.0

90.0

 

 

شیر کشویی

 

 

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

 

پ ۱-۴-۵-۵ جدول زیر طول هم ارز فیتینگها و شیرهای مسی را بر حسب متر نشان میدهد.

 

جدول پ ۱-۴-۵-۵ طول لوله هم ارز فیتینگ ها و شیرها در لوله کشی مسی بر حسب متر

فیتینگ یا شیر

قطر اسمی لوله (میلیمتر)

12

18

22

28

35

42

54

76

زانوی 45° (چکش خوار)

0.15

0.15

0.30

0.30

0.60

0.60

0.91

1.21

زانوی 90° (چکش خوار)

0.15

0.30

0.30

0.60

0.60

0.60

0.60

0.91

سه راهی (چکش خوار)

0.15

0.15

0.15

0.15

0.30

0.30

0.60

 

سه راهی انشعاب (چکش خوار)

0.30

0.60

0.91

1.12

1.52

2.13

2.74

 

زانوی 45° (ریخته)

0.15

0.30

0.60

0.91

1.12

1.52

2.43

3.35

زانوی90° (ریخته)

0.30

0.60

1.21

1.52

2.43

3.35

4.26

5.48

سه راهی (ریخته)

0.15

0.15

0.15

0.30

0.30

0.60

0.60

0.60

سه راهی انشعابی (ریخته)

0.60

0.91

1.52

2.13

2.74

3.65

4.87

6.09

شیر کف فلزی

 

 

 

16.15

20.11

27.43

 

 

شیر کشویی

 

 

0.30

0.30

0.60

0.60

0.60

0.60

 

پ ۱-۴-۶ افت فشار در لوله ها

پ ۱-۴-۶ افت فشار در لوله ها

 پ ۱-۴-۶-۱ از فشار شبکه آب مصرفی در نقطه قبل از کنتور باید افت فشارهای زیر را کم کرد:

– افت فشار در کنتور آب؛

 – فشار استاتیک ناشی از ارتفاع ساختمان؛

 – حداقل فشار در پشت دورترین شیر برداشت آب.

فشار باقی مانده فشاری است که در نتیجه سرعت جریان آب باید صرف افت فشار در طول لوله ها تا دورترین شیر خروجی شود.

پ ۱-۴-۶-۲ برای به دست آوردن حداکثر افت فشار در لوله ها باید طول خط لوله را از نقطه خروجی از کنتور آب تا بالاترین و دورترین شیر خروجی آب بر حسب متر (یا فوت) اندازه گیری کرد و طول هم ارز فیتینگها و شیرها را به آن اضافه کرد تا طول نهایی دورترین مسیر لوله کشی به دست آید. با داشتن طول نهایی دورترین مسیر لوله کشی و افت فشار کل لوله ها میتوان افت فشار آب در 100 فوت طول لوله را به دست آورد.