دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۹-۳ بست و تکیه گاه لوله های قائم

۱۶-۹-۳-۱ لوله های چدنی قائم

الف) بست لوله های چدنی قائم (سرکاسه دار و بدون سه کاسه) باید از نوع گیره باشد تکیه گاه لوله های چدنی قائم باید از نوع پایه باشد که در زیر پائینترین زانوی لوله قائم قرار میگیرد و وزن لوله را به اجزای ساختمان منتقل میکند.

ب) بست گیره ای لوله های چدنی قائم باید از پروفیلهای فولادی یا چدنی باشد و لوله ها را محکم نگاه دارد.

۱- بست گیره ای لوله های چدنی قائم باید تا ممکن است در لوله های سرکاسه دار نزدیک سرکاسه و در لوله های بدون سرکاسه نزدیک اتصال قرار گیرد.

۲- تکیه گاه لوله های چدنی قائم باید با قطعات چدنی و یا فولادی ساخته شود که بست لوله را به اجزای ساختمان متصل میکند. اتصال تکیه گاه ممکن است در اجزای ساختمان کار گذاشته شود و یا پیچ و مهره به اسکلت ساختمان محکم شود.

 پ) پایه لوله های چدنی قائم باید روی بتن، آجر و سیمان یا اسکلت فولادی که به سازه ساختمان متصل میشود، قرار گیرد.

۱۶-۹-۳-۲ لوله های فولادی گالوانیزه قائم

الف) بست و تکیه گاه لوله های فولادی قائم باید از نوع گیره ای، کورپی، آویز و یا اسکلت فلزی باشد.

 ۱- اگر لوله در معرض حرکات ناشی از انقباض و انبساط باشد بست باید لوله را نگاه دارد ولی آویز امکان حرکت طولی را بدهد.

ب) بست گیره ای یا کورپی لوله فولادی گالوانیزه قائم باید از جنس پروفیلهای فولادی، چدن چکشخوار یا برنجی باشد.

پ) تکیه گاه لوله های فولادی گالوانیزه قائم باید با قطعات چدنی یا فولادی ساخته شود که بست لوله را به اجزای ساختمان متصل کند. اتصال تکیه گاه ممکن است در اجزای ساختمان کار گذاشته شود و یا با پیچ و مهره به اسکلت فلزی ساختمان محکم شود.

 ت) اگر لوله عایقدار باشد بست گیره ای یا کورپی لوله را محکم نگاه میدارد و عایق روی بست را میپوشاند.

۱- ممکن است بست روی عایق لوله بسته شود در این صورت لازم است بین عایق و بست یک لائی فولادی به ضخامت حداقل 1.5 میلیمتر در طول 30 سانتیمتر لوله را در برگیرد.

۱۶-۹-۳-۳ لوله های مسی قائم

الف) بست لوله های مسی قائم باید از نوع گیره ای، کورپی یا آویز باشد. اگر لوله در معرض حرکات ناشی از انقباض و انبساط باشد، بست باید لوله را نگاه دارد. ولی آویز امکان حرکت طولی را بدهد.

ب) بست گیره ای یا کورپی لوله های مسی باید از جنس برنجی، مسی و پلاستیکی باشد.

 ۱- اگر جنس بست از پروفیلهای فولادی باشد باید بین سطح داخلی گیره یا کورپی و سطح خارجی لوله مسی یک لائی از ورق برنجی قرار گیرد.

پ) تکیه گاه لوله های مسی باید با قطعات مسی، برنجی یا پلاستیکی ساخته شود که بست لوله را به اجزای ساختمان متصل کند. اتصال تکیه گاه ممکن است در اجزای ساختمان کار گذاشته شود.

 ت) اگر لوله عایقدار باشد بست گیره ای یا کورپی باید لوله را محکم نگاه دارد و عایق روی بست را بپوشاند.

۱۶-۹-۳-۴ لوله های پلاستیکی تک لایه و چند لایه قائم

الف) بست لوله های پلاستیکی تک لایه و چند لایه قائم باید از نوع گیره ای یا کورپی باشد.

 ب) بست گیره ای یا کورپی باید از جنس فولاد یا پلاستیک ساخته شود.

پ) تکیه گاه لوله های پلاستیکی تک لایه و چند لایه قائم باید از جنس فولاد و یا پلاستیک ساخته شود که بست لوله را به اجزای ساختمان متصل کند. اتصال تکیه گاه ممکن است در اجزای ساختمان کار گذاشته شود و یا پیچ و مهره به اسکلت ساختمان محکم شود.

 ت) بست و تکیه گاه لوله های پلاستیکی تک لایه و چند لایه قائم باید امکان حرکت طولی ناشی از انقباض و انبساط لوله را بدهد.

ث) در مورد نوع بست و تکیه گاه لوله های پلاستیکی تک لایه و چند لایه رعایت دستورالعملهای سازنده لوله الزامی است.