دسته‌بندی نشده · شهریور ۳۱, ۱۳۹۹ ۰

پ ۲-۳

علائم ترسیمی پیشنهادی به ترتیب زیر طبقه بندی میشود:

– لوله ها؛

– فیتینگها؛

 – شیرها؛

– تکیه گاه ها؛

– لوازم دیگر.