دسته‌بندی نشده · شهریور ۳۱, ۱۳۹۹ ۰

پ ۲-۴ علائم ترسیمی

پ ۲-۴-۱ لوله ها

 

پ ۲-۴-۲ فیتینگها

پ ۲-۴-۳ شیرها

پ ۲-۴-۴  تکیه گاه ها

 

پ ۲-۴-۵ لوازم دیگر