دسته‌بندی نشده · مهر ۱, ۱۳۹۹ ۰

پ۳-۲ تعیین حداکثر جریان لحظه ای فاضلاب

پ۳-۲-۱ : حداکثر جریان لحظه ای هر یک از لوازم بهداشتی با واحد D.F.U. مشخص میشود.

 پ۳-۲-۲ : حداکثر جریان لحظه ای فاضلاب از هر یک از لوازم بهداشتی بر حسب واحد D.F.U. در جدول پ ۳-۲-۲ داده شده است.

 

جدول پ ۳-۲-۲ مقدار D.F.U. برای لوازم بهداشتی مختلف (IP)

لوازم بهداشتی

مقدار D.F.U.

قطر اسمی سیفون (اینچ)

 

لوله علم تخلیه ماشین رختشویی- تجاری

3

2

لوله علم تخلیه ماشین رختشویی- خانگی

2

2

گروه لوازم بهداشتی یک حمام کامل

6

 

وان

2

 1/2 1

بیده

1

 1/4 1

صندلی دندانپزشکی

1

 1/4 1

ماشین ظرفشویی- خانگی

2

 1/2 1

آبخوری

 

 1/4 1

کفشوی

2

2

سینک آشپزخانه

2

1/2 1

سینک رختشویی

2

1/2 1

دستشویی

1

1/4 1

دوش

2

 1/2 1

سینک

2

 1/2 1

پیسوار

4

2

توالت، خصوصی

4

*

توالت، عمومی

6

*

 

* قطر اسمی سیفون توالت ایرانی و توالت غربی برابر دهانه خروجی توالت میباشد. (حداقل 4 اینچ)

پ ۳-۲-۳ مقدار D.F.U. برای لوازم بهداشتی که در جدول پ ۳-۲-۲ نباشد ولی قطر اسمی سیفون آنها معلوم باشد، در جدول پ ۳-۲-۳ مشخص شده است.

 

جدول پ ۳-۲-۳ مقدار D.F.U. برای لوازم بهداشتی بر حسب قطر اسمی سیفون

قطر اسمی سیفون (اینچ)

مقدار D.F.U.

1/4 1  یا کمتر

1

1/2 1

2

2

3

 1/2 2

4

3

5

4

6

پ۳-۲-۴ در تخلیه فاضلاب به لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان از لوازم و سیستمهایی که تخلیه آب یا فاضلاب آنها به طور پیوسته یا تقریًبا پیوسته صورت میگیرد (از قبیل پمپها، تأسیسات گرمایی با آب گرم کننده یا بخار، تأسیسات سرمایی با آب سرد کننده و غیره) باید هر گالن در دقیقه 3.78) لیتر در دقیقه) برابر 2D.F.U و در صورتیکه تخلیه به طور نیمه پیوسته باشد باید هر گالن در دقیقه برابر 1D.F.U در اندازه گذاری لوله ها منظور شود.

پ۳-۳ تعیین قطر اسمی لوله مورد نیاز

پ۳-۳-۱ : با در دست داشتن مقدار D.F.U.، در هر قسمت از لوله قائم و شاخه های افقی فاضلاب که فاضلاب یک یا چند عدد از لوازم بهداشتی طبقات را به لوله اصلی افقی پایین ترین قسمت لوله کشی منتقل میکنند و با استفاده از جدول پ ۳-۳-۱ میتوان لوله های فاضلاب شاخه های افقی و لوله های قائم را تعیین کرد.

 

جدول پ ۳-۳-۱ اندازه گذاری شاخه های افقی و لوله های قائم فاضلاب

قطر اسمی

بیشترین مقدار D.F.U.

کل D.F.U.

لوله های قائم

میلی متر

اینچ

برای شاخه افقی

کل D.F.U. برای انشعاب هر طبقه

کل D.F.U. برای سه طبقه انشعاب

کل D.F.U. برای بیش از سه طبقه انشعاب

50

2

6

6

10

24

80

3

20

20

48

72

100

4

160

90

240

500

125

5

360

200

540

1100

150

6

620

350

960

1900

200

8

1400

600

2200

3600

250

10

2500

1000

3800

5600

300

12

3900

1500

6000

8400

 

الف) اندازه گذاری لوله های افقی اصلی فاضلاب در پایین ترین قسمت لوله کشی نباید با استفاده از این جدول صورت گیرد.

 ب) اندازه گذاری لوله های قائم فاضلاب بر اساس جمع مقدار D.F.U.، که از شاخه های افقی طبقات در آن میریزد صورت میگیرد. قطر اسمی لوله قائم فاضلاب (در پایین ترین قسمت) بهتر است در ارتفاع، تا بالاترین طبقه، تغییر نکند، مگر آنکه در طبقات بالا قطر اسمی لوله از نصف قطر اسمی لوله که در پایین ترین قسمت لوله قائم قرار گرفته کمتر باشد.

پ ۳-۳-۲ با در دست داشتن مقدار D.F.U. در هر قسمت از لوله افقی اصلی و نیز شاخه های افقی آن و با استفاده از جدول پ ۳-۳-۲ میتوان لوله های فاضلاب اصلی افقی و نیز شاخه های افقی آن را اندازه گذاری کرد.

پ ۳-۴ نکات دیگری درباره اندازه گذاری لوله ها

پ ۳-۴-۱ اندازه هایی که در جدولهای پ ۲-۲-۳ و پ ۳-۲-۳ داده شده، قطر اسمی سیفون  لوازم بهداشتی است. این اندازه ها الزاماً نباید با قطر اسمی شاخه افقی فاضلاب که سیفون به آن متصل میشود، برابر باشد.

 پ ۳-۴-۲ در لوله کشی فاضلاب بهداشتی داخل ساختمان حداقل قطر اسمی لوله و فیتینگ باید 50 میلیمتر (2 اینچ) باشد. در صورتی که اندازه قطر اسمی سیفون هر یک از لوازم بهداشتی از50 میلی متر (2 اینچ) کمتر باشد، بلافاصله پس از سیفون باید قطر اسمی لوله فاضلاب تبدیل شود و حداقل به 50 میلیمتر (2 اینچ) برسد.

 پ ۳-۴-۳ قطر اسمی شاخه افقی لوله فاضلابی که توالت شرقی به آن متصل میشود، حداقل باید 100 میلی متر (4 اینچ) باشد.

 

جدول پ ۳-۳-۲ اندازه گذاری لوله اصلی افقی فاضلاب

قطر لوله (اینچ)

حداکثر مقدار D.F.U.

شیب در هر فوت طول (درصد)

1.16 in/ft

(0.5%)

1.8 in/ft

(1%)

1.4 in/ft

(2%)

1.2 in/ft

(4%)

2

 

 

21

26

3

 

36

42

50

4

 

180

216

250

5

 

390

480

575

6

 

700

840

1000

8

1400

1600

1920

2300

10

2500

2900

3500

4200

12

2900

4600

5600

6700

15

7000

8300

10000

12000