دسته‌بندی نشده · مهر ۲, ۱۳۹۹ ۰

پ ۱-۴

آنچه در ((پیوست ۴- علائم ترسیمی در لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان)) می آید علائمی است که رعایت آنها در نقشه های لوله کشی فاضلاب بهداشتی داخل ساختمان پیشنهاد میشود.

مطالب و علائم ((پیوست ۴- علائم ترسیمی در لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان)) نباید به عنوان قسمتی از مقررات “(۱۶-۵) لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان” تلقی شود و رعایت این علائم مشمول الزام قانونی نمیباشد.

پ ۱-۱-۴

پیشنهاد علائم ترسیمی در ((پیوست ۴- علائم ترسیمی در لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان)) به هیچ وجه استفاده از علائم ترسیمی متداول دیگر یا مندرج در استانداردها را به شرط تایید، منتفی نمیکند.