دسته‌بندی نشده · مهر ۲, ۱۳۹۹ ۰

پ ۳-۴

 علائم ترسیمی پیشنهادی به ترتیب زیر طبقه بندی میشود:

– لوله ها؛

– فیتینگها؛

– دریچه های بازدید.