دسته‌بندی نشده · مهر ۵, ۱۳۹۹ ۰

پ ۵-۴ نکات دیگری درباره اندازه گذاری لوله ها

پ ۵-۴-۱ در تعیین مقدار D.F.U. برای اندازه گذاری لوله های قائم هواکش فاضلاب با استفاده از جدول پ ۵-۳-۱ باید جمع کل D.F.U. لوازم بهداشتی، که این لوله قائم هواکش برای آنها نصب میشود، در محاسبات وارد شود.

پ ۵-۴-۲  قطر اسمی لوله هواکش فاضلاب بهداشتی داخل ساختمان در هیچ مورد نباید از 32 میلی متر  1 1/4) اینچ) کمتر باشد.