دسته‌بندی نشده · مهر ۵, ۱۳۹۹ ۰

پ ۶-۱

علائمی که در ((پیوست ۶- علائم ترسیمی در لوله کشی هواکش فاضلاب)) می آید رعایت آنها در نقشه های لوله کشی فاضلاب بهداشتی داخل ساختمان پیشنهاد میشود. مطالب و علائم ((پیوست ۶- علائم ترسیمی در لوله کشی هواکش فاضلاب)) نباید به عنوان قسمتی از مقررات ((۱۶-۶ لوله کشی هواکش فاضلاب))، تلقی شود و رعایت این علائم مشمول الزام قانونی نیست.

پ ۶-۱-۱ پیشنهاد علائم ترسیمی در ((پیوست ۶- علائم ترسیمی در لوله کشی هواکش فاضلاب)) به هیچ وجه استفاده از علائم ترسیمی متداول دیگر یا مندرج در استانداردها را به شرط تایید، منتفی نمی کند.