دسته‌بندی نشده · مهر ۶, ۱۳۹۹ ۰

پ ۲-۸

علائم ترسیمی پیشنهادی در ((پیوست ۸- علائم ترسیمی در لوله کشی آب باران ساختمان)) فقط اختصاص به لوله، فیتینگ، دریچه بازدید، کفشوی آب باران بام و دیگر اجزای لوله کشی دارد که در ((لوله کشی آب باران ساختمان)) کاربرد دارد.