دسته‌بندی نشده · مهر ۹, ۱۳۹۹ ۰

پ۳-۳ تعیین قطر اسمی لوله مورد نیاز

پ۳-۳-۱ : با در دست داشتن مقدار D.F.U.، در هر قسمت از لوله قائم و شاخه های افقی فاضلاب که فاضلاب یک یا چند عدد از لوازم بهداشتی طبقات را به لوله اصلی افقی پایین ترین قسمت لوله کشی منتقل میکنند و با استفاده از جدول پ ۳-۳-۱ میتوان لوله های فاضلاب شاخه های افقی و لوله های قائم را تعیین کرد.

 

جدول پ ۳-۳-۱ اندازه گذاری شاخه های افقی و لوله های قائم فاضلاب

قطر اسمی

بیشترین مقدار D.F.U.

کل D.F.U.

لوله های قائم

میلی متر

اینچ

برای شاخه افقی

کل D.F.U. برای انشعاب هر طبقه

کل D.F.U. برای سه طبقه انشعاب

کل D.F.U. برای بیش از سه طبقه انشعاب

50

2

6

6

10

24

80

3

20

20

48

72

100

4

160

90

240

500

125

5

360

200

540

1100

150

6

620

350

960

1900

200

8

1400

600

2200

3600

250

10

2500

1000

3800

5600

300

12

3900

1500

6000

8400

 

الف) اندازه گذاری لوله های افقی اصلی فاضلاب در پایین ترین قسمت لوله کشی نباید با استفاده از این جدول صورت گیرد.

 ب) اندازه گذاری لوله های قائم فاضلاب بر اساس جمع مقدار D.F.U.، که از شاخه های افقی طبقات در آن میریزد صورت میگیرد. قطر اسمی لوله قائم فاضلاب (در پایین ترین قسمت) بهتر است در ارتفاع، تا بالاترین طبقه، تغییر نکند، مگر آنکه در طبقات بالا قطر اسمی لوله از نصف قطر اسمی لوله که در پایین ترین قسمت لوله قائم قرار گرفته کمتر باشد.

 پ ۳-۳-۲ با در دست داشتن مقدار D.F.U. در هر قسمت از لوله افقی اصلی و نیز شاخه های افقی آن و با استفاده از جدول پ ۳-۳-۲ میتوان لوله های فاضلاب اصلی افقی و نیز شاخه های افقی آن را اندازه گذاری کرد.