دسته‌بندی نشده · مهر ۹, ۱۳۹۹ ۰

پ ۳-۴ نکات دیگری درباره اندازه گذاری لوله ها

پ ۳-۴-۱ اندازه هایی که در جدولهای پ ۲-۲-۳ و پ ۳-۲-۳ داده شده، قطر اسمی سیفون  لوازم بهداشتی است. این اندازه ها الزاماً نباید با قطر اسمی شاخه افقی فاضلاب که سیفون به آن متصل میشود، برابر باشد.

 پ ۳-۴-۲ در لوله کشی فاضلاب بهداشتی داخل ساختمان حداقل قطر اسمی لوله و فیتینگ باید 50 میلیمتر (2 اینچ) باشد. در صورتی که اندازه قطر اسمی سیفون هر یک از لوازم بهداشتی از50 میلی متر (2 اینچ) کمتر باشد، بلافاصله پس از سیفون باید قطر اسمی لوله فاضلاب تبدیل شود و حداقل به 50 میلیمتر (2 اینچ) برسد.

 پ ۳-۴-۳ قطر اسمی شاخه افقی لوله فاضلابی که توالت شرقی به آن متصل میشود، حداقل باید 100 میلی متر (4 اینچ) باشد.

 

جدول پ ۳-۳-۲ اندازه گذاری لوله اصلی افقی فاضلاب

قطر لوله (اینچ)

حداکثر مقدار D.F.U.

شیب در هر فوت طول (درصد)

1.16 in/ft

(0.5%)

1.8 in/ft

(1%)

1.4 in/ft

(2%)

1.2 in/ft

(4%)

2

 

 

21

26

3

 

36

42

50

4

 

180

216

250

5

 

390

480

575

6

 

700

840

1000

8

1400

1600

1920

2300

10

2500

2900

3500

4200

12

2900

4600

5600

6700

15

7000

8300

10000

12000