دسته‌بندی نشده · مهر ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

۱۹-۴-۴ تأسیسات آب گرم مصرفی

۱۹-۴-۴-۱ ملاحظات کلی

 الف) در سیستم مرکزی گرمایش، طراحی و اجرای تأسیسات آب گرم مصرفی باید به طور مجزا انجام شود یا عملکرد مجزای آن توسط شیرهای برقی با کنترل اتوماتیک امکانپذیر گردد.

 ب) کاربرد سیستم های خورشیدی برای پیش گرم کردن آب و کاهش مصرف سوختهای فسیلی توصیه میگردد.

 ج) در ساختمان های عمومی با زیربنای بیش از 2000 مترمربع، در آبگرمکن های مخزن دار بدون پمپ، استفاده از محبوس کننده حرارت۱ الزامی است. کاربرد محبوس کننده در دیگر ساختمانها نیز توصیه میشود.

 د) تجهیزات سیستم آب گرم مصرفی باید مجهز به سیستم کنترل دما باشد. طراحی سیستم آب گرم مصرفی باید بر اساس ضوابط مبحث 14 مقررات ملی انجام شود و دمای آب گرم مصرفی نباید از 60 درجه سلسیوس بیشتر باشد. در استخرهایی که دمای آب کنترل میشود، دمای آب نباید بیش از 27 درجه سلسیوس باشد.

 ه) آبگرمکن های خاص مصارف ویژه، مانند آبگرمکن استخرها، برای آسانی و سهولت کار، باید مجهز به کلید روشن و خاموشِ بدون وابستگی به ترموستات، جهت راه اندازی و خاتمه کار، باشند.

و) استفاده از کنترلر خودکار برای خاموش کردن پمپ آب گرم برگشتی، در زمانی که پیش بینی شده به آب گرم نیازی نیست، الزامی است.

 ز) برای بکارگیری پمپ تصفیه آب، استفاده از کنترلر ساعتی الزامی است. توصیه میشود، در ساعات حداکثر بار شبکه، از پمپ استفاده نشود.

ح) آب دهی دستشویی و سردوشی های حمام در فشار 550kPa (حدود 5.5 بار یا آتمسفر) نباید بیش از 0.16 لیتر بر ثانیه باشد.

ط) در حد امکان از شیرهای مشترک آب گرم و سرد استفاده شود.

ی) در ساختمان هایی با کاربری عمومی، استفاده از شیرهای فنری یا شیرهای دارای چشم الکترونیکی الزامی است.

۱۹-۴-۴-۲ عایقکاری حرارتی لوله و مخزن

 الف) در سیستم های آب گرم مصرفی، لوله ها باید دارای عایق حرارتی با مقاومت حرارتی بیش از [m2. K/W] 0.88 باشند.

ب) مخزنهای آبگرم باید دارای عایق حرارتی با مقاومت حرارتی بیش از [m2.K/W]1.00 باشند.

ج) در استخرهای عمومی، که از آب گرم استفاده میکنند، استفاده از پوشش الزامی است. در مورد استخرهای شخصی ساختمان های مسکونی، که از آب گرم استفاده میکنند، بهره گیری از این پوشش توصیه میشود.