دسته‌بندی نشده · مهر ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

۱۹-۵-۱ سیستمها و تجهیزات روشنایی

در فضاهای عمومی کلیه ساختمانها که از روشنایی الکتریکی به صورت ممتد استفاده میشود، بکارگیری لامپ های کم مصرف (پر بازده)، با حداقل بازده 55 لومن بر وات، الزامی است. بهره گیری از لامپ های کم مصرف در کلیه فضاهای داخلی ساختمانهای مسکونی که از روشنایی الکتریکی به صورت ممتد استفاده میشود، به ویژه در فضاهای نشیمن و آشپرخانه، توصیه میشود.

 تمامی سیستم های روشنایی نصب شده درون یا روی سقف باید دارای بازتابنده هایی باشند، تا بیشترین روشنایی به فضا برسد.