دسته‌بندی نشده · مهر ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

۱۹-۵-۳ شدت روشنایی فضاها

شدت روشنایی فضاها و کاربریهای مختلف در ساختمانها باید بر اساس مبحث 13 مقررات ملی ساختمان تعیین گردد. برای تأمین این شدت روشنایی، باید توجه شود که از چراغهای با ضریب بهره بالا، لامپهای با راندمان بالا و امکانات متناسب دیگر به نحوی استفاده شود که چگالی انرژی الکتریکی (بر حسب وات بر مترمربع) برای تأمین روشنایی مورد نظر بهینه باشد.