دسته‌بندی نشده · مهر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

پیوست ۷: ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول

مقادیر مندرج در این پیوست در محاسبات هر دو روش طراحی عایقکاری حرارتی (الف و ب) به کار می رود، مگر آنکه مراجع ذیصلاح، با رعایت استانداردهای ملی، ضرایب حرارتی دیگری برای مصالح، تعیین کرده باشد.

مصالح

وزن مخصوص خشک

[kg/m3]

ضریب هدایت حرارت مؤثر

[W/m.K]

.1 اندود و ملات آهکی یا سیمانی

بیش از 2000

1.80

1800 تا 2000

1.30

1600 تا 1800

1.00

1450 تا 1600

0.80

1250 تا 1450

0.70

1000 تا 1250

0.55

750 تا 1000

0.40

500 تا 750

0.30

.2 بتن و فرآورده های بتنی

بتنهای با سنگدانه متداول (سیلیسی، سیلیسی-آهکی و آهکی):

– متراکم

2300 تا2600

2.00

2000 تا 2300

1.65

– متخلخل

1800 تا 2000

1.35

1600 تا 1800

1.15

– مسلح:1

درصد میلگرد: بین 1 تا 2 درصد

2300 تا 2400

2.30

درصد میلگرد: بیش از 2 درصد

بیش از 2400

2.50

 

مصالح

وزن مخصوص خشک

[kg/m3]

ضریب هدایت حرارت مؤثر

[W/m.K]

بتن با سنگدانه سرباره کوره آهنگدازی

– متراکم:

– با ماسه رودخانه ای یا معدنی

2000 تا 2400

1.4

– با ماسه رودخانه ای یا معدنی

2100 تا 2300

0.8

– متخلخل:

– با کمتر از 10 درصد ماسه رودخانه

1600 تا 2000

0.7

بتن سبکدانه

– با پوکه طبیعی یا سرباره منبسط متخلخل (چگالی ظاهری سنگدانه حدود :1(750

– با ذرات ریز یا با ماسه

1400 تا 1600

0.52

1200 تا 1400

0.44

– بدون ذرات ریز و بدون ماسه

1000 تا 1200

0.35

– با خاکستر بادی سینترشده (چگالی ظاهری سنگدانه حدود 1(650

1000 تا 1200

0.35

– با سنگدانه سبک پومیس (چگالی ظاهری سنگدانه حدود1(600

950 تا 1150

0.46

– با رس منبسط یا شیست منبسط:

– چگالی ظاهری سنگدانه بیش از 350 و عیار سیمان بیش از :1 300

– با ماسه رودخانه بدون ماسه سبک

1600 تا 1800

1.05

– با ماسه رودخانه و ماسه سبک

1400 تا 1600

0.85

– چگالی ظاهری سنگدانه بین 350 و550 و عیار سیمان بیش از :1 300

– با ماسه سبک و حداکثر %10 ماسه رودخانه

1200 تا 1400

0.70

– با ماسه سبک و بدون ماسه رودخانه

1000 تا 1200

0.46

– چگالی ظاهری سنگدانه کمتر از 350 و عیار سیمان کمتر از :1 250

– با ماسه سبک و بدون ماسه رودخانه

800 تا 1000

0.33

600 تا 800

0.25

– بدون ماسه و با عیار سیمان کم

کمتر از 600

0.20

بتن با سنگدانه بسیار سبک

– متشکل از پرلیت یا ورمیکولیت (از 3 تا 6 میلیمتر) اجرای درجا

– نسبت: 1 به 3

600 تا 800

0.31

 

مصالح

وزن مخصوص خشک

[kg/m3]

ضریب هدایت حرارت مؤثر

[W/m.K]

بتن با سنگدانه بسیار سبک

– نسبت: 1 به 6

400 تا 600

0.24

– لایه های بتن متشکل از ورمیکولیت ساخته شده در کارخانه

400 تا 450

0.19

بتن هوادار اتوکلاو شده1

– چگالی اسمی:  800

775 تا 825

0.29

– چگالی اسمی:  750

725 تا 775

0.27

– چگالی اسمی:  700

675 تا 725

0.25

– چگالی اسمی:  650

625 تا 675

0.23

– چگالی اسمی:  600

575 تا 625

0.21

– چگالی اسمی:  550

525 تا 575

0.19

– چگالی اسمی:  500

475 تا 525

0.18

– چگالی اسمی:  450

425 تا 475

0.16

– چگالی اسمی:  400

375 تا 425

0.15

بتن با خرده چوب

– ساخته شده با تراشه های چوب و سیمان

450 تا 650

0.16

موزاییک

2000 تا 2300

1.65

1800 تا 2000

1.35

.3 بتونه درزها، مواد آببندی و گرماشکنی2

سیلیکون خالص

1200

0.35

سیلیکون خمیری

1450

0.50

سیلیکون اسفنجی

750

0.12

پلی یورتان

1300

0.21

پی وی سی قابل انعطاف با 40 درصد روان ساز

1200

0.14

پلی یورتان اسفنجی

70

0.05

پلی اتیلن اسفنجی

70

0.05

 

مصالح

وزن مخصوص خشک

[kg/m3]

ضریب هدایت حرارت مؤثر

[W/m.K]

.4 پلیمرهای متراکم متداول در ساختمان

کائوچو طبیعی

910

0.13

کائوچو اسفنجی

70

0.06

کائوچو سخت

1200

0.17

پلی ایزو بوتیلن

930

0.20

پلی سولفور

1700

0.40

بوتادیان

980

0.25

آکریلیک

1050

0.20

پلی آمید (نایلون)

1150

0.25

رزین فنلی

1300

0.30

رزین پلی استر

1400

0.19

پلی اتیلن چگالی زیاد (HD)

980

0.50

پلی اتیلن چگالی کم (LD)

920

0.33

پلی پروپیلن

910

0.22

پلی پروپیلن با 20 درصد الیاف شیشه

1200

0.25

پلی استایرن

1050

0.16

پلی متیل متاکریلات (آلتوگلاس، پلکسی گلاس) (PMMA)

1180

0.18

پلی وینیل کلراید (PVC)

1390

0.17

پلی کلروپرن (نئوپرن)

1240

0.23

بوتیل (ایزو بوتن) سخت با اجرای گرم

1200

0.24

اتیلن پروپیلن دین منومر (EPDM)

1150

0.25

پلی تترا فلوئورو اتیلن (PTFE)

2200

0.25

رزین اپوکسی

1200

0.20

پلی یورتان

1200

0.25

پلی استات

1410

0.30

پلی کربنات

1200

0.20

 

مصالح

وزن مخصوص خشک

[kg/m3]

ضریب هدایت حرارت مؤثر

[W/m.K]

.5 چوب و فرآورده های گیاهی

چوبهای طبیعی

– بلوط، الش، زبان گنجشک، زیزفون، قان یاغوشه، درختان میوه دار:

– چگالی نرمال متوسط 650 kg/m3 تا 800 و رطوبت 15 درصد

600 تا 750

0.23

– چگالی نرمال متوسط 500 kg/m3 تا 650 و رطوبت 15 درصد

450 تا 600

0.15

چوب درختهای صمغی بسیار سنگین (برگ ریز)

– کاج نقره ای، کاج سواحل دریا

چگالی طبیعی بیش از 700 kg/m3

600 تا 750

0.23

چگالی طبیعی 500 kg/m3 تا 600

450 تا 600

0.15

– کاج یا صنوبر، اپیسه آ

چگالی طبیعی 350 kg/m3 تا 500

300 تا 450

0.12

– تبریزی، اکومه

چگالی طبیعی 350 kg/m3 تا 500

300 تا 450

0.12

چوبهای طبیعی خاص

– بالزا

60 تا 120

0.054

– چوبهای سنگین

800 تا 1000

0.29

250 تا 300

0.067

صفحات پایه چوبی

– صفحات تخته چندلا

750 تا 900

0.24

600 تا 700

0.21

500 تا 600

0.17

450 تا 500

0.15

350 تا 450

0.13

250 تا 350

0.11

کمتر از 250

0.09

– صفحات با تراشه های پولکی جهت یافته (OSB)

کمتر از 650

0.13

– صفحات با تراشه های چسبیده با سیمان

کمتر از 1200

0.23

– صفحات با ذرات چوب (نئوپان)

640 تا 820

0.18

450 تا 640

0.15

270 تا 450

0.13

180 تا 450

0.10

 

مصالح

وزن مخصوص خشک

[kg/m3]

ضریب هدایت حرارت مؤثر

[W/m.K]

.5 چوب و فرآورده های گیاهی

پانلهای ساخته شده از الیاف چوب

450 تا 550

0.11

350 تا 450

0.10

250 تا 350

0.08

چوب پنبه

متراکم

کمتر از 500

0.10

انبساط یافته خالص

100 تا 150

0.049

انبساط یافته به هم چسبیده با قیر یا با صمغهای مصنوعی

150 تا 250

0.055

.6 خاک و خشت

شن و ماسه

1700 تا 2200

2.0

رس یا لای (سیلت)

1200 تا 1800

1.5

خشت، گل، خاک تثبیتشده، بلوکهای رسی متراکم

1770 تا 2000

1.1

.7 سفال، کاشی

چگالی اسمی: 2400

2300 تا 2400

1.04

چگالی اسمی: 2300

2200 تا 2300

0.98

چگالی اسمی: 2200

2100 تا 2200

0.92

چگالی اسمی: 2100

2000 تا 2100

0.85

چگالی اسمی: 2000

1900 تا 2000

0.79

چگالی اسمی: 1900

1800 تا 1900

0.74

چگالی اسمی: 1800

1700 تا 1800

0.69

چگالی اسمی: 1700

1600 تا 1700

0.64

چگالی اسمی: 1600

1500 تا 1600

0.60

چگالی اسمی: 1500

1400 تا 1500

0.55

چگالی اسمی: 1400

1300 تا 1400

0.50

چگالی اسمی: 1300

1200 تا 1300

0.46

چگالی اسمی: 1200

1100 تا 1200

0.41

چگالی اسمی: 1100

1000 تا 1100

0.38

چگالی اسمی: 1000

کمتر از 1000

0.34

 

مصالح

وزن مخصوص خشک

[kg/m3]

ضریب هدایت حرارت مؤثر

[W/m.K]

8. سنگها

سنگهای آذرین درونی و دگرگونی

گنایس، پرفیر

2300 تا 2900

3.5

گرانیت

2500 تا 2700

2.8

شیست ، اسلیت (سنگ لوح)

2000 تا 2800

2.2

سنگهای آتشفشانی

بازالت

2700 تا 3000

1.6

تراکیت، آندزیت

2000 تا 2700

1.1

سنگهای طبیعی متخلخل (گدازه)

کمتر از 1600

0.55

سنگهای آهکی

مرمر

2600 تا 2800

3.5

خیلی سخت

2200 تا 2590

2.3

سخت

2000 تا 2190

1.7

نیمه سخت

1800 تا 1990

1.4

نرم با سختی 2 و 3

1600 تا 1790

1.1

خیلی نرم

کمتر از 1590

0.85

ماسه سنگها

کوارتزی

2600 تا 2800

2.6

سیلیسی

2200 تا 2590

2.3

آهکی

2000 تا 2700

1.9

سنگهای چخماق (فلینت) و سنگهای ساینده و پومیس

فلینت

2600 تا 2800

1.6

سنگ ساینده

1900 تا 2500

1.8

1300 تا 1900

0.9

پومیس

کمتر از 400

0.12

سنگ مصنوعی

1750

1.3

 

مصالح

وزن مخصوص خشک

[kg/m3]

ضریب هدایت حرارت مؤثر

[W/m.K]

.9 شیشه و اسفنج شیشه

شیشه

2700

1.1

اسفنج شیشه (شیشه متخلخل)

120 تا 130

0.05

130 تا 140

0.055

140 تا 180

0.063

.11 عایقهای حرارتی پلیمری

الیافی

1800 تا 2200

0.95

1400 تا 1800

0.65

سلولزی

1400 تا 1800

0.46

1000 تا 1400

0.35

پلی استایرن منبسط (اصطلاحاً یونولیت یا پلاستوفوم)

پلی استایرن برش خورده در بلوکهای قالبی تولیدشده به صورت منقطع، یا قالبگیری شده ممتد بدون پوسته سطحی

7 تا 10

0.056

10 تا 13

0.050

13 تا 15

0.047

15 تا 19

0.044

19 تا 24

0.042

24 تا 29

0.040

29 تا 40

0.039

بیش از 40

0.038

پلی استایرن اکسترود شده با حفره های پر از هوا یا گاز کربنیک

ضخامت کمتر یا مساوی 60 میلیمتر

28 تا 40

0.041

ضخامت بیش از 60 میلیمتر

28 تا 40

0.046

HCFC

25 تا 40

0.035

CFC

بدون پوسته سطحی

25 تا 40

0.033

با پوسته سطحی

25 تا 40

0.031

 

مصالح

وزن مخصوص خشک

[kg/m3]

ضریب هدایت حرارت مؤثر

[W/m.K]

پلیوینیل کلراید (PVC) منبسط شده

25 تا 35

0.031

35 تا 48

0.034

اسفنج پلی یورتان یا پلی ایزوسیانورات مطابق استاندارد ملی ایران:

 صفحات ممتد منبسط شده با گاز HCFC و / یا پنتان

بین پوشش انعطاف پذیر نفوذپذیر

27 تا 40

0.035

بین پوشش انعطاف پذیر آلومینیومی با ضخامت بیش از 50 میکرون یا نفوذ ناپذیر در برابر گاز

27 تا 40

0.030

صفحات ممتد برش خورده از بلوکهای منبسط شده با گاز HCFC یا پنتان

37 تا 65

0.041

صفحات با عایق تزریق شده به صورت ممتد بین دو ورق فلزی

منبسط شده با گاز HCFC و یا پنتان

37 تا 60

0.032

منبسط شده با حفره های پر شده از هوا یا گاز کربنیک

37 تا 60

0.035

.12 عایقهای حرارتی معدنی

پشم سنگ

12 تا 15

0.050

25 تا 40

0.044

40 تا 100

0.042

100 تا 125

0.044

125 تا 150

0.046

150 تا 175

0.047

175 تا 200

0.048

پشم شیشه

7 تا 10

0/055

10 تا 15

0.047

15 تا 20

0.044

20 تا 30

0.041

30 تا 40

0.039

40 تا 80

0.038

80 تا 120

0.039

120 تا 150

0.040

 

 

 

مصالح

وزن مخصوص خشک

[kg/m3]

ضریب هدایت حرارت مؤثر

[W/m.K]

.13 عایقهای رطوبتی

قیر خالص

کمتر از 2100

0.70

آسفالت (قیر ماسه دار)

کمتر از 2100

1.15

ورق پیش ساخته قیر اصلاح شده با مسلح کننده

1000 تا 1100

0.23

.14 فلزت و آلیاژها

آهن خالص

7870

72

فولاد

7780

52

چدن

7500

56

آلومینیوم

2700

230

آلومینیوم آلیاژی سخت

2800

160

مس

8930

380

برنج

8400

120

سرب

11340

35

روی

7200

110

.15 گچ

گچ سخت با حداقل میزان آب لازم

1200 تا 1500

0.56

900 تا 1200

0.43

گچ اندود داخلی (زنده یا کشته)

1000 تا 1300

0.57

کمتر از 1000

0.40

گچ و خاک

1300 تا 1700

1.10

گچ قطعات پیش ساخته گچی با روکش مقوایی

750 تا 900

0.25

گچ با سبکدانه یا با الیاف معدنی

 

 

گج با روکش مقوایی ضدآتش و لایه های گچ تقویتشده با الیاف معدنی

800 تا 1000

0.25

گچ اندود با پرلیت یا ورمیکولیت (از 1 تا 2 میلیمتر):

یک حجم پرلیت یا ورمیکولیت برای یک حجم گچ

600 تا 900

0.30

دو حجم پرلیت یا ورمیکولیت برای یک حجم گچ

500 تا 600

0.18