دسته‌بندی نشده · آبان ۷, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۱-۵ کارکرد پدافند غیرعامل در مقررات ّملی ساختمان

 در اجرای این بند می بایستی الزامات عمومی پدافند غیرعامل در مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری مدنظر قرار گرفته و به منظور هماهنگ کردن کارکردهای تخصصی در طراحی یک مجموعه، از مهندس هماهنگ کننده (مهندس معمار) استفاده شود.