دسته‌بندی نشده · آبان ۷, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۱-۵-۳ سازه

طراحی سازه ای ساختمان در برابر بارهای انفجاری مطابق مباحث مقررات ّملی ساختمان بر عهده مهندس محاسب می باشد.