دسته‌بندی نشده · آبان ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۲-۱ جانمایی ساختمان

۲۱-۲-۲-۱-۱: در مجتمع های مسکونی و ساختمان های مسکونی گروه ۲ و ۳، ضروری است از تمرکز افراد، سرمایه ها و فعالیت ها در یک محدوده فضایی و کالبدی خودداری گردد.

۲۱-۲-۲-۱-۲: به منظور کاهش خطر ریزش آوار در مسیر امدادرسانی، پهنای مسیرهای دسترسی به ساختمان (معبر) می بایستی حداقل برابر1/3  ارتفاع ساختمان باشد.