دسته‌بندی نشده · آبان ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۲-۲ فضاهای باز

۲۱-۲-۲-۲-۱ : لبه های تیز و گوشه دار از فرم کلیه عناصر مبلمان شهری و داخل ساختمان می بایست حذف شده و از فرمهای نرم و گردگوشه استفاده شود. بدین منظور زاویه لبه ها (توده ساختمان، جوی آب، آبنما، سکو، گلدان، حفاظ میله ای یا عناصر و تجهیزات نوک تیز) تا حدود ارتفاع سه متر از کف محل استقرار، نباید راست گوشه باشد.

۲۱-۲-۲-۲-۲ : در مجتمع های مسکونی و ساختمان های مسکونی گروه ۲، محل مناسبی در محوطه برای فرود بالگرد در شرایط اضطراری به منظور امدادرسانی لحاظ گردد.

۲۱-۲-۲-۲-۳ : محوطه فضای باز در مجتمع های مسکونی و ساختمان های مسکونی گروه ۲ و ۳ و ۴، می بایست دارای وسعت و امکانات فضایی کافی برای شرایط اضطراری مانند انجام فوریت های پزشکی، فضا برای جمع آوری فوت شدگان احتمالی و استقرار مجروحان باشد.