دسته‌بندی نشده · آبان ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۲-۶ طراحی پله و شیب راه در محوطه

۲۱-۲-۲-۶-۱: ابعاد پله در فضای باز برای حفظ ایمنی و راحتی باید به صورت زیر باشد:

– عرض پله حداقل 1.5 متر باشد.

 – ارتفاع پله حداکثر 17 سانتیمتر باشد.

 – حداقل کف مفید پله 30 سانتی متر باشد.

۲۱-۲-۲-۶-۲: شیب شیب راه نباید بیش از ۵ درصد باشد. عرض شیب راه برای خروج سریع و هم زمان دو نفر کمتر از ۱.۸ متر نباشد.

۲۱-۲-۲-۷: مصالح سطوح کف معابر

۲۱-۲-۲-۷-۱: در مسیرهای حرکتی از ایجاد سطوحی که حرکت بر روی آنها دشوار است (مانند سطوح شن و ماسه خشک و نرم یا سطوح گلی و چسبنده) اجتناب گردد.

۲۱-۲-۲-۷-۲: جنس مصالح جداره جانپناه ها باید مقاوم در برابر انفجار باشد. لبه های قائم بتنی حتی با ارتفاع کم که فقط امکان درازکش را فراهم می کنند از این جمله اند.

 ۲۱-۲-۲-۷-۳: مصالح کف شیب راه باید از جنس زبر، سخت و آجدار باشد.