دسته‌بندی نشده · آبان ۱۲, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۳-۳ جداره خارجی ساختمان

۲۱-۲-۳-۳-۱ بکارگیری عناصر سست و شکننده وسیع و نیز پنجره ها در محیط بیرونی و در سطح نمای ساختمان، بام و تجهیزات نصب شده در ساختمان ها ممنوع می باشد.

۲۱-۲-۳-۳-۲ در کلیه ساختمان ها، شیشه هر بازشو باید مقاوم باشد.

۲۱-۲-۳-۳-۳ اتصال دیوارهای خارجی به سازه بایدکاملاً مستحکم باشد.