دسته‌بندی نشده · آبان ۱۲, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۳-۴ رابطه فضای امن با سایر فضاها

۲۱-۲-۳-۴-۱: در طرح کلی برنامه فضایی  عملکردی فضاهای امن، ساختمان باید از سایر فضاها کاملاً مجزا و ایمن باشد.

۲۱-۲-۳-۴-۲: فضاهای امن در هر طبقه باید در محدوده مرکزی پلان قرار گیرند.