دسته‌بندی نشده · آبان ۱۲, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۳-۸ سایربازشوها

۲۱-۲-۳-۸-۱: در ساختمان های گروه ۲ و ۳، مهاربندی درب ها، کرکره ها و دیگر بازشوهای جداره خارجی به سازه تکیه گاهی باید به گونه ای باشد که استحکام کافی در برابر انفجار تأمین گردد.

۲۱-۲-۳-۸-۲: در ساختمان های گروه ۲ و ۳، درب های نصب شده در پوسته خارجی ساختمان باید به سمت خارج باز شوند و چارچوب درب ها نیز باید به هنگام انفجار، فشار ناشی از آن را تحمل نمایند.

 تبصره: در ساختمان هایی که به معابر عمومی باز می شوند بایستی تمهیدات لازم (عقب نشینی) در نظر گرفته شود.

۲۱-۲-۳-۸-۳: جهت افزایش مقاومت، برای همه گروه های اهمیت ساختمان، بایستی چارچوب درب های خارجی با کلاف متصل و همه با مصالح محکم پر شود.