دسته‌بندی نشده · آبان ۱۲, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۳-۹ تیغه بندی و عناصر غیرسازه ای

۲۱-۲-۳-۹-۱: اجزا غیر باربر جدا کننده اعم از دیوار، سقف و کف کاذب بایستی طوری طراحی شوند که در برابر موج انفجار سبب افزایش تلفات انسانی نشوند. از این رو بایستی موارد زیر در نظر گرفته شود:

 – عدم استفاده از مصالح برنده مانند شیشه.

 – عدم کاربرد وسایل سنگین در سقف مانند یونیت هیتر.

 – عدم استفاده از شیشه در سقف کاذب.

 – اتصال و مهار دیواره های جداشونده به سازه ساختمان.