دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۴-۱ تعریف فضای امن

۲۱-۲-۴-۱-۱: فضای امن تمام یا بخشی از فضاهای یک ساختمان با عملکردهای مختلف در زمان صلح است که با تمهیداتی، ایمنی و حفاظت جانی افراد را در مقابل تهدیدات تامین می کند و باید دارای شرایط زیر باشد:

 – ایمن در برابر فروریزش آوار.

 – مقاوم در برابر موج و آسیب های ناشی از آن.

 – مقاوم در برابر ترکش های ثانویه.

 – دارای حداقل نفوذ دود و غبار به داخل آن.

۲۱-۲-۴-۱-۲: شرایط فوق برای فضای امن در هر ساختمان، باید حداقل یک درجه بالاتر از سطح عملکرد مورد انتظار آن ساختمان، تأمین گردد.

۲۱-۲-۴-۱-۳: در ساختمان های بزرگ، فضای امن می تواند قسمتی از فضاهای عمومی مانند کتابخانه، تالار اجتماعات، فروشگاه و نمازخانه باشد و در ساختمان های کوچک نظیر واحدهای مسکونی، بخش کوچکی از آن مثلاً یک اتاق اندرونی و یا قسمتی از نشیمن بدون مجاورت به خارج و بدون اشراف مستقیم به پنجره های خارجی می تواند به عنوان فضای امن در نظر گرفته شود.