دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۵-۱ درجه اهمیت پناهگاه

درجه اهمیت پناهگاه ها با توجه به عوامل زیر تعیین می گردد:

 – درجه حفاظت مورد نظر

 – نوع تهدیدات مبنا

– اهمیت عملکردی پناهگاه

 – موقعیت مکانی پناهگاه