دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۵-۸ محفظه هوابند

۲۱-۲-۵-۸-۱: محفظه هوابند باید بیرون درب ورودی و فضای اصلی پناهگاه، در نظر گرفته شود و با نصب درب های ضد انفجار و ضد گاز و سوپاپ های لازم آن را تجهیز نمود.

۲۱-۲-۵-۸-۲: سطح لازم برای اتاقک هوابند برای پناهگاه های با ظرفیت تا 50 نفر حداقل 1.5مترمربع، 51 الی 100 نفر 3.5 متر مربع و برای پناهگاه های با ظرفیت 101 الی 150 نفر 5 متر مربع است.

۲۱-۲-۵-۸-۳: محفظه هوابند دارای دو درب زرهی است که یکی به بیرون باز می شود و دیگری برای ورود به فضای اصلی رو به داخل هوابند باز می شود.