دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۳-۲-۳ مصالح سنگدانه ای

مصالح سنگدانه ای ریز و خاک به علت قابلیت استهلاک انرژی مناسبی که در مقابل بارهای انفجاری دارند، در حالت کیسه ای می توانند برای ساخت پناهگاه های سطحی موقت مورد استفاده قرار گیرد.