دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۳-۲-۵ فولاد ساختمانی

۲۱-۳-۵-۱: فولادهای ساختمانی در رده St37 و St52 از شکل پذیری کافی جهت طراحی انفجاری برخوردار هستند.

۲۱-۳-۵-۲: فولاد با مقاومت بالا می تواند در موقعیت های مشخص، نظیر درهای انفجاری، پیچ ها استفاده شود.

۲۱-۳-۵-۳: به طور کلی سازه های فولادی مورد استفاده در سازه های مقاوم در مقابل انفجار باید بر حسب اهمیت ساختمان، باید ضوابط لرزه ای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان را نیز برآورده نمایند.