دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۳-۳ ویژگی های دینامیکی مواد

این بخش به تشریح ویژگی های دینامیکی مصالح مورد استفاده در طراحی سازه های مقاوم در برابر انفجار می پردازد.